Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Program 2019

 

Dag 1

09.00-10.00

Registrering

10.00-10.10

Velkommen ved adm. direktør Tom Helge Rønning

10.15-11.15

Psykisk helsevern mellom custody og treatment, Nye utfordringer i sikkerhetspsykiatrien
Aslak Syse

11.20-12.30

Overføring av sikkerhetspasienter til kommunene
Randi Rosenqvist

12.30-13.30

Lunsj

13.30-14.15

Sårbarhetsanalyse, risikoscenarier og risikohåndtering
Stål Bjørkly

14.15-14.45

Kaffepause m/ musikalsk innslag

14.45-15.25

Sårbarhetsanalyse, risikoscenarier og risikohåndtering
Stål Bjørkly

15.30-16.15

Bygg og Sikkerhet
Knut H. Bergsland

 

Dag 2

09.00-10.00

Helsevesenets ansvar for kriminalitetsvern
Øyvind Holst

10.05-10.55

Kommunal helsetjeneste og sikkerhetspasienter
Erik Nordberg

10.55-11.15

Pause

11.15-12.15

Pårørendeerfaring

12.15-13.15

Lunsj

13.15-14.00

Recovery i sikkerhetspsykiatri
Mette Senneset

14.05-14.50

Partnervold/ Vold i nære relasjoner
Asle M. Sandvik

14.50-15.00

Avslutning, presentasjon av Sikkerhetsseminaret 2020