Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Program 2018

 

Dag 109.00-09.45

Registrering

09.45-09.55

Musikalsk innslag
Fiolinist Camilla Rognes

09.55-10.00

Velkommen
Bjarne Dahl

10.00-10.20

Innledende betraktninger
Marit Bjartveit

UNGDOM I FARESONEN – BARNEVERN, PSYKIATRI ELLER ORDENSMAKTEN?

10.20-11.00

Hjernens modning: Er enkelte faser spesielt sårbare?
Anne Lill Ørbeck

11.00-11.30

Pause

11.30-12.15

Akuttarbeid og oppfølging av barn og ungdom: Utfordringer og muligheter
Kristoffer Bergli, Marie Gullestad

12.15-13.00

Narkotika - Trender og utvikling hos ungdom i faresonen
Jan Erik Bresil

13.00-14.00

Lunsj

14.00-14.45

Erfaringer fra Ungdomspsykiatrisk klinikk
Tormod Stangeland, Hanne Grimstad

14.45-15.30

Ungdom i fengsel, kvar kjem dei frå, kven er dei og kvar skal dei til?
Kari Eriksen Øverland, Øyvind Heen Ottesen, Thale Kristin Bostad

15.30-16.00

Pause

16.00-16.50

Violence risk and risk-reducing treatment
Kevin S. Douglas

16.50-17.00

Avslutning

18.30

Aperitif--

19.00

Festmiddag

 

Dag 2

09.00-09.05

Velkommen/informasjon om dagen

09.05-09.15

Musikalsk innslag

Fiolinist Camilla Rognes

MILJØTERAPI OG SIKKERHET

09.15-09.30

Dom til tvungent psykisk helsevern: Utviklingstrekk. Hva bringer fremtiden?

Psykologspesialist Marthe Halvorsen Kjærstad

09.30-10.15

Hva kjennetegner et terapeutisk miljø for personer med psykoselidelser?
Svein Friis

10.15-11.00

Miljøterapi og sikkerhetspsykiatri – et paradoks, eller?
Ole Greger Lillevik

11.00-11.30

Pause

11.30-12.00

MAP: nasjonal standardisering innen opplæring av aggresjons- og voldsproblematikk i psykisk helsevern
Thomas Nag, Thor Egil Holtskog, Martin Thorseth Eriksen

12.00-12.30

Husordensregler og lovverkets mangler
Øyvind Holst

12.30-13.30

Lunsj

PASIENTFLYT - ELLER MANGEL PÅ DET?

13.30-14.00

Brukerperspektivet; en mors erfaring med en psykisk syk sønn
Anne Lill Ørbeck

Pårørende til pasient med innlegelse i regional sikkerhetsavdeling

14.00-14.30

«Nye muligheter» og «Ny start», veien videre ut fra lokal sikkerhetsseksjon i Telemark
Tom Gunnar Vik

14.30-15.00

Hvordan sikre gode overganger
Henriette Madsen Eriksen

15.00-15.15

Avsluttende betraktninger
Kjersti Toppe

15.15-15.30

Avslutning