Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Program 2017

 

Dag 1

09.00-09.45

Registrering

09.50-10.00

Åpning med kulturelt innslag

10.00-10.15

Innledning
Jan Roger Olsen

10.15-10.35

Straff i et sivilisert samfunn – hvordan straffer vi og hvorfor
 Kari Henriksen

10.35-12.00

Samfunnets risikovillighet og toleranse for annerledeshet
Paul Leer-Salvesen

12.00-12.45

Lunsj

12.45-13.30

Samfunnets forventinger til psykiatrien
Randi Rosenqvist

13.30-14.15

Utilregnelighet v/psykisk sykdom
Linda Gröning

14.15-14.30

Pause

14.30-15.00

Erfaringsbasert kunnskap
Per Ivar Støle

15.00-15.45

De antisosiale og psykopatene – på tide vi viser empati?
Tore Buer Christensen

15.45-16.00

Pause

16.00-16.45

Sakkyndige anno 2017 – det kritiske blikket på sakkyndige
Pål Grøndahl

19.00

Festmiddag

 

Dag 2

09.00-09.10

Kulturelt innslag

09.10-10.10

Filosofisk, etisk og strafferettslig perspektiv
Svein Atle Skålevåg

10.10-10.30

Pause

10.30-11.15

Trusler mot sykehus
Vegard Ø. Haaland,  Øyvind Grimestad

11.15-12.00

FACT-team: Hvordan erfares farlighet som problematikk i arbeid med hjemmeboende psykotiske pasienter?
Trond Skjæveland

12.00-12.45

Lunsj

12.45

Presentasjon Sikkerhetsseminaret 2018

12.45-13.45

Medienes rolle i alvorlige volds/psykiatrisaker
Tine Dommerud, Eivind Kristensen

13.45-14.00

Pause

14.00-14.45

Psykotisk fungerende – innsatte i fengsel
Synne Sørheim

14.45-15.00

Pause

15.00-16.00

SAFE-prosjektet – utredningsstandard i sikkerhetspsykiatrien – felles forskningsprosjekt?
Stål Bjørkly