Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Program 2016

 

Dag 1

08:00

Registrering

09:45

Åpning
Nils Kvernmo

10:15

Historisk perspektiv på sikkerhetspsykiatrien i Norge; hvordan har bygg, ute- og innemiljø påvirket behandlingstilnærming
Øyvind Thomassen

11:00

Pause

11:15

Sikkerhet og trivsel, robusthet og normalitet – krav som lar seg forene?
Pål Ingdal, Rune Reinaas

12:00

Pause

12:15

Helix presenterer Rättspsykiatrisk anlägning i Flemingsberg
Magnus Kristiansson

13:00

Lunsj

14:00

Fenomenologisk beskrivelse av psykotiske symptomer innenfor rettspsykiatrisk perspektiv
Steinar Nilssen, Erling Kvig

14:45

Pause

15:00

Women, personality disorder and psychopaty
Caroline Logan

15:45

Pause

16:00

Voldstanker, empiri og kasus
Helge Hoff, Siri Medalen

20:00

Mottakelse og konsert

Boogie Nights

 

Dag 2

09:00

Presentasjon av avdeling Brøset
Ragnhild Johansen

09:15

Forebygging av aggresjon og vold
Egil Brovold

10:00

Pause

10:15

Vold mot ansatte – hvordan reagerer vi?
Per Isdal

11:30

Lunsj

12:30

Parallellsesjon 1

Sesjon A: 

Sesjon B:    

Sesjon C: 

  • Farlige sinnssyke kriminelle – et historisk blikk på høyrisiko v/Hilde Dahl
  • Autismespekter, psykoserisikovurderinger og behandling v/Hilde Jorunn Kvamme
13:30

Pause

13:45

Parallellsesjon 2

Sesjon A: 

Sesjon B

  • Fysisk aktivitet hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse v/ Egil Martinsen 

Sesjon C:

14:30

Pause

14:45

Religiøsitet og vrangforestillinger
Øyvind Taraldset Sørensen

15:30

Pause

15:45

Et kasus
Karl Heinrik Melle

19:00

Aperitiff

19:30

Festmiddag og konsert med Charlie Rackstead & The Sticklesbergen Ramblers

Toastmaster: Ronny Torsteinsen

 

Dag 3

10:00

Sikkerhets- og fengselspsykiatriens møte med fremmedkulturelle og flyktninger – dagens utfordringer
Håkon Stenmark

10:45

Pause

11:00

Asylsøkere med utfordringer -psykiatri, voldsatferd og botilbud
Berit Tyldum

11:45

Pause

12:00

Det Sorte Gullet
Arild Brakstad

13:15

Avslutning

Ved John Sigurd Tetlien

13:30

Grab&Go-lunsj