Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Program 2015

 

Dag 1

10:00

Velkommen
Marit Bjartveit

10:15

Filosofisk blikk på sikkerhetspsykiatrien
Henrik Syse

11:15

Fengsels- og sikkerhetspsykiatri i Sverige
Henrik Belfrage

12:15

Fengsels- og sikkerhetspsykiatri i Norge
Randi Rosenqvist

13:00

Lunsj

14:00

Å jobbe med psykisk syke i fengsel, Ressursteamet, Ila fengsels- og forvaringsanstalt
Steffen Toppe Aarlie

15:15

Hvordan tenker politikerne at helsevesenet skal løse samfunnsvernproblematikken? Helse- og omsorgsdepartementet

 

Dag 2

09:00

Åpning

09:05

Håndtering av alvorlig selvskading og kronisk suicidalitet i et behandlingsmiljø
Lars Mehlum

10:15

Selvskading/kronisk suicidalitet (forts.)
Lars Mehlum

11:15

Æresrelatert vold
Henrik Belfrage

12:15

Bruk av ERM – Pasientkasus
Gunnar Eidhammer

13:00

Lunsj

14:00

Parallellsesjon A: Nyere rusmidler – tegn og symptomer
Parallellsesjon B: Samtidig rus og psykisk lidelse - forekomst og behandling
Ole Vidar Øiseth, Jørgen G. Bramness

Parallellsesjon A: Ole Vidar Øiseth

Parallellsesjon B: Jørgen G. Bramness

15:15

Parallellsesjon A (forts): Nyere rusmidler – tegn og symptomer
Parallellsesjon B (forts): Samtidig rus og psykisk lidelse - forekomst og
Ole Vidar Øiseth, Jørgen G. Bramness

Parallellsesjon A: Ole Vidar Øiseth

Parallellsesjon B: Jørgen G. Bramness

19:30

Festmiddag med underholdning

 

Dag 3

09:30

Åpning

09:35

Faglige, etiske og juridiske utfordringer ved judisielle observasjoner
Bente Sundbye

10:30

Pause med utsjekking

11:00

Å jobbe med mennesker med dyssosialitet og voldsrisiko
Liv Tellsgård, John Vegard Leinslie

12:15

Å jobbe med mennesker med dyssosialitet og voldsrisiko
Liv Tellsgård, John Vegard Leinslie

13:00

Lunsj

Vel hjem!

Det tas forbehold om endringer i programmet.