Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Program 2014

 

Dag 1

09:30

Registrering
Kurs og kongresservice

10:30

Åpning

Presentasjon av klinikken

10:45

Åpningshilsen

Ved  Stener Kvinnsland, administrerande direktør Haukeland Universitetssjukehus.

11:00

Plenum 1
Karl Heinrik Melle

Psykotiske lovbrytere i grenseland mellom psykiatri og kriminalomsorg.

11:45

Plenum 2
Karl Heinrik Melle

Kriminalomsorg og akuttpsykiatri:
Behandling og straff, behandling eller straff

12:30

Lunsj

1.time

13:30

Plenum 3
Olav Kjellevold Olsen

Ledelse i kritiske situasjoner

14:30

Pause

14:45

Plenum 4
Emmanuel Revis

Personer med utviklingshemming – fra kommuner og psykisk helsevern til fengsels- og sikkerhetspsykiatriske avdelinger: Mangler vi lovhjemler for god oppfølging eller mangler vi kun oppfølging?

15:30

Pause

15:45

Plenum 4 fortsetter

Personer med utviklingshemming....forelesningen fortsetter.

16:45

Til slutt

Avslutning og praktiske opplysninger

19:00

Vi møtes!

Treff for alle

 

Dag 2

09:00

Plenum 5
Per Isdal

Hva gjør møtet med vold med hjelperen?

Om traumatisering , sekundærtraumatisering, og compassion fatigue i hjelperyrket.

09:45

Pause

10:00

Plenum 5 fortsetter
Per Isdal

10:45

Pause

11:00

Plenum 6
Geir Jordet

Prestasjonspsykologi og stressmestring: Hva kan vi lære fra fotball?
 

12:30

Lunsj

1 time

13:30

Plenum 7
Ivar Mæhle

Autismespekter - med fokus på Asperger. Diagnostiske utfordringer.

14:30

Pause

14:45

Plenum 8
Marlin Haarstad

Autismespekter - med fokus på Asperger. Miljømessige tilnærminger og utfordringer

15:45

Avslutning

Avslutning for dagen og praktiske opplysninger

19:00

Aperitiff

20:00

Festmiddag

 

Dag 3

09:00

Plenum 9
Linda Gröning

Utilregnelighet – et lovgivningsperspektiv.

10:00

Plenum 10
Randi Rosenqvist

Utilregnlighet og fengslenes behov for sikkerhetspsykiatri

1100

Utsjekk og pause

30 min til å sjekke ut.

11:30

Plenum 11
Lars Fredrik Svendsen

Ondskapens problem

12:30

Avslutning

Avslutning og lunsj før hjemreise