Sikkerhetsseminaret
2017

6. og 7. september

Sikkerhets-
seminaret 2017

6. og 7. september

Arrangør

Logo: Hovedarrangør: Sørlandet Sykehus
Logo: I samarbeid med: SIFER

Program

 

Dag 1

09:00

Registrering

09:50

Kulturelt innslag

10:00

Åpning
Jan Roger Olsen

Direktør ved Sørlandet sykehus HF

10:15

Straff i et sivilisert samfunn – hvordan straffer vi og hvorfor
 Kari Henriksen

10:35

Samfunnets risikovillighet og toleranse for annerledeshet
Paul Leer-Salvesen

12:00

Lunsj

12:45

Samfunnets forventinger til psykiatrien
Randi Rosenqvist

Omsorg, behandling eller beskyttelse av samfunnet?

13:30

Utilregnelighet v/psykisk sykdom
Linda Gröning

Straffeansvar – Straffereaksjon

14:15

Pause

14:30

Erfaringsbasert kunnskap
Per Ivar Støle

Fra pasient til psykiatrisk sykepleier.

15:00

De antisosiale og psykopatene – på tide vi viser empati?
Tore Buer Christensen

15:45

Pause

16:00

Sakkyndige anno 2017 – det kritiske blikket på sakkyndige
Pål Grøndahl

19:00

Festmiddag
Rune Andersen, Radiojam

Clarion Hotel Ernst 

 

Dag 2

09:00

Kulturelt innslag

09:10

Filosofisk, etisk og strafferettslig perspektiv
Svein Atle Skålevåg

10:10

Pause

10:30

Trusler mot sykehus
Vegard Ø. Haaland,  Øyvind Grimestad

– fra scenariobasert hendelse til risikoreduksjon

11:15

FACT-team: Hvordan erfares farlighet som problematikk i arbeid med hjemmeboende psykotiske pasienter?
Trond Skjæveland

12:00

Lunsj

12:45

Medienes rolle i alvorlige volds/psykiatrisaker
Tine Dommerud, Eivind Kristensen

13:45

Pause

14:00

Psykotisk fungerende – innsatte i fengsel
Synne Sørheim

14:45

Pause

15:00

SAFE-prosjektet – utredningsstandard i sikkerhetspsykiatrien – felles forskningsprosjekt?
Stål Bjørkly