Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Program

​Dette er foreløpig program, presis arbeidstittel blir publisert senere.

 

Dag 1

09.00-10.00

Registrering

10.00-10.10

Velkommen ved adm. direktør Tom Helge Rønning

10.15-11.15

Tvangsbegrensningsloven (NOU 2019: 14)
Aslak Syse

Nok utfordringer for enhver?

11.20-11.45

Musikkterapi
Kjetil Valldal

11.50-12.35

Sårbarhetsanalyse, risikoscenarier og risikohåndtering
Stål Bjørkly

12.35-13.30

Lunsj

13.30-14.15

Sårbarhetsanalyse, risikoscenarier og risikohåndtering
Stål Bjørkly

14.15-14.30

Pause

14.30-15.25

Pårørendeerfaring

15.30-16.15

Bygg og Sikkerhet
Knut H. Bergsland

18.30-19.00

Aperitif

19.00

Festmiddag

 

Dag 2

09.00-10.00

Helsevesenets ansvar for kriminalitetsvern
Øyvind Holst

10.05-11.15

Overføring av sikkerhetspasienter til kommunene
Randi Rosenqvist

11.15-11.30

Pause

11.30-12.15

Kommunal helsetjeneste og sikkerhetspasienter
Erik Nordberg

12.15-13.15

Lunsj

13.15-14.00

Recovery i sikkerhetspsykiatri
Mette Senneseth

14.05-14.50

Partnervold/ Vold i nære relasjoner
Asle M. Sandvik

14.50-15.00

Avslutning, presentasjon av Sikkerhetsseminaret 2020