Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Øyvind Taraldset Sørensen

Øyvind Taraldset Sørensen

Øyvind Taraldset Sørensen er hovedprest ved St.Olavs Hospital.

Han har spesialistutdanning i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor, teamveiledning og lederveiledning. Hans andre roller ved St. Olavs Hospital er leder for katastrofepsykiatrisk team, nestleder i klinisk etikkutvalg og koordinator for kontaktnettverk for kulturforståelse og kommunikasjon.

Hans interesseområder omfavner psykiske lidelser og eksistensielle og religiøse spørsmål, etikk og verdiarbeid, etisk regnskap, ritualer, briefing, samtale- og refleksjonsgruppearbeid

< Tilbake