Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Øyvind Holst

Øyvind Holst

Øyvind Holst er jurist, og har tidligere jobbet i påtalemyndighet og domstoler. Nå er han ansatt ved SIFER Sør-Øst, og skriver ph.d. om gjennomføring av særreaksjonen «dom tvungent psykisk helsevern». Medlem av fagrådet for dom til psykisk helsevern ved den Nasjonale Koordineringsenheten.

< Tilbake