Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Øyvind Heen Ottesen

Øyvind Heen Ottesen

Øyvind Heen Ottesen er psykologspesialist og utdannet ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere jobbet i Regional sikkerhetsavdeling ved Helse Bergen HF (Sandviken Sjukehus), samt med voksne innsatte i Seksjon Fengselshelsetjenester. Han har også jobbet på RVTS Vest (Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging), i Kompasset i Blå Kors og i Palliativt Team ved Haukeland universitetssjukehus. Ottesen jobber nå i Seksjon Fengselshelsetjenester med spesifikk arbeidssted på Ungdomsenheten i Bjørgvin Fengsel.

< Tilbake