Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Trond Skjæveland

Trond Skjæveland

Trond Skjæveland er psykologspesialist og metodeansvarlig for FACT DPS Solvang som har ansvar for oppfølging av om lag 250 pasienter med psykoselidelser i 4 kommuner. Han er ansvarlig for gjennomføring av behandlingsdommen til 6 pasienter som er under dom på overføring til tvungen psykiatrisk behandling. Erfaring i 12 år fra Psykisk helsevern for voksne (Sykehus og FACT –DPS), herunder ansvarlig for planlegging og senere drift av «Sterkavdeling». Om lag 10 år med ansvar for oppstart og drift av metoder for behandling av atferdsvanskelig Ungdom (MultiSystemisk Terapi) og om lag 10 års erfaring fra terapeut og lederstillinger i Barne- og ungdomspsykiatrien.

< Tilbake