Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Tormod Stangeland

Tormod Stangeland

Tormod Stangeland er psykolog utdannet ved Universitetet i Oslo, og er spesialist i klinisk arbeid med barn og unge. Siden 2005 har han jobbet ved Ungdomspsykiatrisk klinikk i Ahus, der han var med på å starte og senere lede Mobilt behandlingsteam, som er et ambulant akutteam.

< Tilbake