Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Tore Buer Christensen

Tore Buer Christensen

Tore Buer Christensen er overlege ved akuttenhet i Arendal. Han er også forsker med tilknytning til forskningsgruppen ved avdeling for personlighetspsykiatri, UiO.

< Tilbake