Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Tine Dommerud

Tine Dommerud

Tine Dommerud er helsereporter og har ansvar for helsestoffet i Afteposten. Hun har tidligere vært nyhetsredaktør i Dagens Medisin, journalist i Budstikka og i Legeforeningen.

< Tilbake