Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Thale Kristin Bostad

Thale Kristin Bostad

Thale Kristin Bostad er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2003 og er psykologspesialist med fordypning i klinisk voksenpsykologi fra 2010.

Hun har lang erfaring med ungdom og voksne med rusproblematikk. Hun har jobbet på DPS Porsgrunn ved Sykehuset Telemark, psykosepost/allmennpsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, og BUP Øvre Romerike ved Akershus universitetssykehus. Siden 2007 har hun vært ansatt ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk ved Regional sikkerhetsseksjon (RSA) ved oslo universitetssykehus. Her har hun bl.a. jobbet med ungdommer tilknyttet Ungdomstiltaket i Oslo fengsel fra 2012 -2015 og med ungdommer innsatt ved Ungdomsenhet Øst fra 2015. Bostad tar også undervisningsoppdrag for Psykologforeningens spesialistutdanning og Kriminalomsorgens utdanningssenter.

< Tilbake