Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Svein Øverland

Svein Øverland

Svein Øverland er en engasjert og energisk psykolog, som viser gjennom sin merittliste at å være psykolog er langt fra kjedelig. Han har en egen filosofi som gjør det mulig for ham å møte drapsmenn og voldtektsmenn uten å dømme dem. 

Øverland arbeider til daglig som seksjonsjef ved Sentral Fagenhet for tvungen omsorg, Avdeling Brøset, St. Olavs hospital. I tillegg er han ansatt som rådgiver ved Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel. Han har også en privatpraksis der han arbeider med barn, familier og voksne ved psykologspesialistene.com

< Tilbake