Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Steinar Nilssen

Steinar Nilssen

Steinar Nilssen er overlege og spesialist i psykiatri. Han har lang klinisk erfaring med diagnostikk og behandling av psykosepasienter, og har i mange år jobbet som overlege ved psykosepost for nysyke ved Nordlandssykehuset. Han er nå overlege ved akuttpsykiatrisk team ved Helgelandssykehuset.

Nilssen har også en spesiell interesse for rettspsykiatri og har lang erfaring som rettspsykiatrisk sakkyndig.

< Tilbake