Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Steffen Toppe Aarlie

Fengselsbetjent ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

Han har jobbet på forvaringsavdeling frem til oppstarten av Ressursteamet for de psykisk syke ved Ila fengsel. 

Tidligere har han jobbet ved flere private barnevernsinstitusjoner, samt i et spesialtiltak bygget opp rundt en klient tilhørende Regional sikkerhetsavdeling ved Sandviken sykehus. 

< Tilbake