Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Stål Bjørkly

Stål Bjørkly

Stål Bjørkly er spesialist i klinisk psykologi.  Doktorgrad i psykologi (UiB) 1995 om vold hos psykiatriske pasienter. 12-13 års praksis i sikkerhetspsykiatri og 30 års erfaring med risikovurdering av vold. Forskningsveileder ved Kompetansesenter for rettspsykiatri, OUS (Helse Sør-Øst). Ca. 80 internasjonale publikasjoner om vold. Fagstyrker: Risikovurdering av vold, kvantitativ metode, bio-psyko-sosial forståelse av vold, partnervold, vold og psykose.

< Tilbake