Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Siri Medalen

Siri Medalen

Siri Medalen er psykiater og overlege ved Seksjon sikkerhets ved Stavanger universitetssjukehus. Hun har tidligere erfaring fra allmennpraksis og fengselshelsetjeneste. Hun er medlem av Fagråd for dom til tvungent psykisk helsevern og har en bistilling ved Kompetansesenteret i Bergen. Hennes interesseområder er blant annet voldsrisikovurdering og –håndtering, dom til tvungent psykisk helsevern, biologisk psykiatri, ADHD, autisme, rettspsykiatri

< Tilbake