Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Ragnhild Bergene Skråstad

Ragnhild Bergene Skråstad

Ragnhild Bergene Skråstad er lege i spesialisering ved Avdeling for klinisk farmakologi, St Olavs Hospital. Hun har en Phd i klinisk medisin i fra NTNU 2015.

< Tilbake