Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Ragnhild Bergene Skråstad

Ragnhild Bergene Skråstad

Ragnhild Bergene Skråstad er lege i spesialisering ved Avdeling for klinisk farmakologi, St Olavs Hospital. Hun har en Phd i klinisk medisin i fra NTNU 2015.

< Tilbake