Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Per Isdal

Per Isdal

Per Isdal (født 1957) er en norsk psykologspesialist og psykoterapeut. Han etablerte Alternativ til Vold i 1987. Dette var en av de første behandlingstilbud i Europa for menn som har volds- eller aggresjonsproblemer mot samlivspartner. I 2011 mottok han Den store psykologprisen for sitt utrettelige arbeid for å utvikle virksomme behandlingstilbud for menn som har utøvd vold mot kvinner. Hans arbeid der han daglig møtte voldsutøvere førte til at han var i ferd med å bli utbrent. Av hans egen opplevelse produserte han foredraget Smittet av vold.

< Tilbake