Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Paul Leer-Salvesen

Paul Leer-Salvesen

Paul Leer-Salvesen har bakgrunn som fengselsprest, forfatter, voldsforsker og er professor i etikk ved UiA. Han har en dr philos i kriminologi og har skrevet bøker om skyld, soning, tilgivelse og forsoning. Siste bok Voldens ansikter(2014) en dialog med Yngve Hammerlin. Leer-Salvesen satt i Regjeringens tilregnelighetsutvalg som jobbet med skyld, tilregnelighet og rettspsykiatri.

< Tilbake