Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Pål Grøndahl

Pål Grøndahl

Pål Grøndahl er psykologspesialist (2001) med Ph.d. (2010). Han er seniorforsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, UiO. Han har fungert som rettspsykiatrisk sakkyndig siste 17 år. Publisert en rekke vitenskapelige artikler nasjonalt og internasjonalt. Han er debattant, skribent, foreleser og ekspertkommentator knyttet til sakkyndighet, rettspsykiatri, ekspertise og beslutningsteori. Medredaktør av boken: «Rettspsykiatriske beretninger. Om sakkyndighet og menneskeskjebner» (2015).

< Tilbake