Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Øyvind Thomassen

Øyvind Thomassen

Øyvind Thomassen er professor i vitenskapshistorie og har de siste seks årene forsket på retts- og sikkerhetspsykiatriens historie med utgangspunkt i pasientjournaler fra Kriminalasylet og Reitgjerdet. Han leder et prosjekt som har fire phd-studenter og 14 studenter som har fullført mastergrad med tema fra sikkerhetspsykiatriens historie de siste 150 årene.

< Tilbake