Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Ole Greger Lillevik

Ole Greger Lillevik

Ole Greger Lillevik er forfatter og førstelektor ved UiT, Norges Arktiske universitet campus Narvik. Han har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier og har arbeidet med forskning og undervisning siden 2001. I 2009 ble han også tilsatt ved Regionalt Ressurssenter om Vold og Traumatisk stress ved Universitetssykehuset i Nord Norge (RVTS Nord) hvor han jobber ved fagteam vold og seksuelle overgrep. Hans forskning har i stor grad vært rettet mot miljøterapeutisk arbeid og trusler og vold i klientarbeid. Han ha bidratt til flere artikler og bøker innen sitt fagområde, blant annet «Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon» og «Vold mot barn»

Hans bøker er å finne på pensum ved en rekke helse- og sosialfaglige utdanninger, både på bachelor- og masternivå. I 2014 fikk han Høgskolen i Narvik (nå UiT) sin formidlingspris og i 2017 var han nominert til Formidlingsprisen ved universitetet i Tromsø.

< Tilbake