Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Olav Kjellevold Olsen

Olav Kjellevold Olsen

Olav Kjellevold Olsen er født på Stord (f. 1968) og har militær utdanningsbakgrunn fra Luftforsvarets befalsskole, Sjøkrigsskolen og Forsvarets russiskutdanning. Han har cand.philol. grad fra Norsk lærerakademi, og har siden 2005 hatt en delt stilling som militær lærer i lederskap ved Sjøkrigsskolen og stipendiat ved UiB. Stipendiaten har vært tilknyttet forskningsgruppen for Operativ psykologi ved Det Psykologiske Fakultet.

< Tilbake