Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Mette Senneset

Mette Senneset

Utdannet Psykiatrisk Sykepleier m/ Master i Sykepleievitenskap. På Kompetansenteret har hun prosjektansvar for Recovery prosjektet i Helse Bergen og Helse Fonna, samtidig som hun deltar i flere forskningssamarbeid her. På HVL underviser og veileder hun tredjeårs sykepleiestudenter ved Institutt for sykepleiefag og veileder masterstudenter i Psykisk Helsearbeid ved Institutt for sosialfag og vernepleie. Bred arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid, med erfaring fra sikkerhetspsykiatri (1998-2003) og psykososial oppfølging ved livskriser og overgrep på Bergen legevakt (2005-2013). Har også flere ganger i perioden 2001-2019 vært tilknyttet Høgskolen i Bergen, nå HVL, som høgskole lærer/lektor/førsteamanuensis.

< Tilbake