Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Marita Solem Barseth

Marita Solem Barseth

Marita Solem Barseth er utdannet psykiatrisk sykepleier og har jobbet ved RSA Brøset siden 2008. Hun er også utdannet sinnemestringsterapeut og er med på å drive en sinnemestringsgruppe ved Brøset. Marita har vært med på å implementere og utvikle START til bruk som risiko- og kartleggingsvertøy i miljøterapien ved postene.

< Tilbake