Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Marit Bjartveit

Marit Bjartveit

Marit Bjartveit er klinikkleder ved Klinikk psykisk hjelse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus HF, en stilling hun har innehatt siden januar 2012.

Bjartveit er spesialist i psykiatri og allmennpraktiker DNLF. Hun har vært ansatt ved Oslo universitetesykehus siden 2005. Bjartveit har bred klinisk erfaring og ledelseserfaring fra blant annet akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri. Hun har B- og C-kurs for rettssakkyndige og er medlem av Tilregnelighetsutvalget (NOU 2014:10)

< Tilbake