Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Marie Gullestad

Marie Gullestad

Marie Gullestad er utdannet barnevernspedagog og har en master i psykososialt arbeid med fordypning i vold og traumatisk stress. Hun jobber som fagkonsulent ved Barnevernets Akuttinstitusjon for ungdom i Oslo. Hun har erfaring med institusjonsarbeid fra akuttinstitusjon og langtidsinstitusjon for ungdom, samt utredning og veiledning av spedbarnsfamilier. Hun har i tillegg erfaring fra kommunalt barnevern og arbeid i akutt psykiatrisk enhet for ungdommer.

< Tilbake