Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Magnus Kristiansson

Magnus Kristiansson

Magnus Kristiansson er assisterende virksomhetssjef/seksjonssjef samt sikkerhetsansvarlig ved Rättspsykiatri Vård Stockholm fra 2011. I perioden 2005 - 2012 var han virksomhetens prosjektleder under planlegging og bygging av Helix i Flemingsberg. Magnus har jobbet innen psykiatri/rettspsykiatri, rusomsorg og kriminalomsorg i 30 år. Han er utdannet sykepleier med spesialisering innen psykiatri samt sertifisert sikkerhetssjef siden 2008.

< Tilbake