Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Liv Tellsgård

Liv Tellsgård er psykiatrisk sykepleier og har lang erfaring som leder i psykisk helsevern i enheter for mennesker med psykiske lidelser og voldsutfordringer. Hun er nå enhetsleder i Incita Pluss.

Hun har jobbet med personalledelse, og i den sammenheng jobbet med konflikthåndtering i personalsaker og i forhold til pasienter. Pasientgruppen har hatt vold og konflikter som en av sine utfordringer.

Hun har jobbet med implementering av systemer for kvalitetssikring av arbeid med å forebygge vold og trusler.

Hun underviser og veileder i voldsforebyggende arbeid.

< Tilbake