Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Linda Gröning

Linda Gröning

Linda Grøning er professor ved Det juridiske fakultet, UiB med forskningsfokus i strafferett. Hun ble Juris Dr. i Lund 2008 og har deretter publisert en rekke artikler og bøker. Gröning er prosjektleder for prosjektet “Strafferettssystemets funksjonalitet” og leder forskergruppen i strafferett og straffeprosessrett ved Det Juridiske fakultet i Bergen. Hun satt i Regjeringens tilregnelighetsutvalg som jobbet med skyld, tilregnelighet og rettspsykiatri.

< Tilbake