Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Kristoffer Bergli

Kristoffer Bergli

Kristoffer Bergli er utdannet barnevernspedagog med en master i barnevern og er fagkonsulent ved Barnevernvakten i Oslo. Han har jobbet med barn og unge siden 2003 og har erfaring fra akutt barnevernsarbeid siden 2008 både fra institusjon, kommunalt barnevern og fra Barnevernvakten. I tillegg har han erfaring fra arbeid i barne- og ungdomspsykiatrien, samt jobbet i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet hvor hovedansvaret var knyttet til akutt barnevern.

< Tilbake