Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Knut H. Bergsland

Knut H. Bergsland

Knut Bergsland, Sivilarkitekt NTH 1969. Bergsland har arbeidet med psykiatri og fysiske omgivelser i over 30 år. Han har hatt bygg- og omgivelsesrelaterte prosjekter innen psykisk helsevern for samtlige norske helseregioner, Sverige og Danmark, og studert omgivelser for psykiatri i Norden, Nederland, England og Japan.

Han har forelest og undervist om temaet i en rekke land. Bergsland har gitt ut tidsskriftartikler, rapporter og bidratt til bøker om omgivelsenes innvirkning på psykiatrisk behandling.

Han har vært leder for Arkitektforum for Helsebygg i ca 20 år, fram til 2015, og har deltatt i den systematiserte kunnskapsoppbyggingen om norske helsebygg siden sent på 90-tallet, med stor vekt på psykisk helsevern.  

< Tilbake