Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Kjetil Valldal

Kjetil Valldal

Kjetil Valldal jobber som musikkterapeut for ambulant team ved DPS Porsgrunn Nedre Telemark, BUP- Vestmar og Seksjon for Sikkerhetspsykiatri, 3A i Skien, sykehuset Telemark. Arbeidet er ressursorientert og består i å tilrettelegge musikkterapibehandling og opplæring i grupper og enetimer.

< Tilbake