Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Kevin S. Douglas

Kevin S. Douglas

Dr. Kevin S. Douglas er professor og nestleder på psykologisk institutt ved Simon Fraser University (SFU) i USA. Han er gjesteprofessor i Kriminologi ved Midt-Sveriges Universitet, og seniorforsker ved Universitetet i Oslo. Han er også valgt som president for The American Psychology-Law Society for perioden 2018-2019. Han har vært på SFU siden 2004, etter å ha tilbrakt tre år på fakultet ved University of South Florida. Dr. Douglas mottok sin doktorgrad i 2000 fra University of British Columbia, og sin Ph.D. i klinisk (rettsmedisinsk) psykologi fra Simon Fraser University i 2002. Hans forskning omhandler voldsrisikovurdering og -håndtering, og sammenhengen mellom ulike psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser, vold og dynamiske risikofaktorer. Han er medforfatter av risikovurderingsvertøyet HCR-20 som har blitt oversatt til 20 språk og brukes over hele verden (omtrent 35 land). Douglas har skrevet over 175 journalartikler, bøker eller bokkapitler.

< Tilbake