Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av  Kari Henriksen

 Kari Henriksen

 Kari Henriksen er politiker fra Arbeiderpartiet. Hun har vært statssekretær og Arbeiderpartiets førstekandidat på stortinget. Henriksen er psykiatrisk sykepleier, vært leder i rusbehandlingsklinikk v/SSHF og har en mastergrad i folkehelse.

< Tilbake