Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Jørgen G. Bramness

Jørgen G. Bramness

Professor Jørgen G. Bramness, Senter for rus og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo

Jørgen G. Bramness er cand.med. fra Universietet i Oslo 1991 og spesialist i psykiatri i 2001. Han tok sin doktorgrad på Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning og som universitetsstipendiat på Farmakologisk institutt ved UiO i 2005 på temaet karisoprodol (Somadril®). Han har publisert mer enn 100 vitenskapelige artikler innen temaene psykiatrisk epidemiologi, farmakologi, rusmiddelavhengighet og skadelig bruk av legemidler i tillegg til bøker, bokkapitler og populærvitenskapelige artikler. Han har siden oktober 2008 vært forskningsdirektør ved Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) ved UiO. 

< Tilbake