Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

John Vegard Leinslie

John Vegard Leinslie er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har en stilling som fagdirektør i Incita. Han er også involvert i arbeidet i Incita Pluss som er fagenheten i Incita.

Han har i de 4 siste årene undervist i vold og aggresjonsproblematikk spesifikt voldrisikovurdering og risikohåndtering for Høgskolen i Molde/Oslo Universitets Sykehus HF. Leinslie har deltatt på flere internasjonale kongresser med forelesninger og postere innenfor tema voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering.

Leinslie har mange år erfaring fra fagledelse i miljøer hvor det er vanlig med vold og aggresjonsproblematikk og har i flere år undervist i psykologisk konflikthåndtering og voldens og aggresjonens psykologi. 

< Tilbake