Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Ingrid Castberg

Ingrid Castberg

Ingrid Castberg er overlege ved St. Olavs hospital. Hun er spesialist i Klinisk farmakologi og Psykiatri, og har en Ph.D. i klinisk psykofarmakologi

< Tilbake