Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Hilde Jorunn Kvamme

Hilde Jorunn Kvamme

Hilde Jorunn Kvamme er psykologspesialist og har arbeidet ved St.Olavs Hospital siden 2005. Hun har i hovedsak jobbet med barnehabilitering frem til 2010, og da spesielt med autismespekterforstyrrelser.  Fra 2010 har hun arbeidet med nysyke og psykoseproblematikk ved voksenpsykiatrisk avdeling Østmarka. Fra 2015 har hun jobbet ved RSA Brøset, inkludert 50% stilling i fengselspsykiatrisk poliklinikk. Hun har hele tiden opprettholdt sitt fokus på – og arbeid med autismespekterforstyrrelser, og har blant annet en bistilling ved NTNU/RKBU som universitetslektor hvor hun holder metodekurs i autismeutredning.  Har vært med i Regionalt kompetansenettverk for autisme, ADHD, Tourette Syndrom og Narkolepsi  /Nevropsykiatrisk team siden opprettelsen i 2006/2007.

< Tilbake