Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Hilde Dahl

Hilde Dahl

Hilde Dahl er PhD-kandidat i psykiatrihistorie. Hun har bakgrunn som kriminolog, med både klinisk og administrativ arbeidserfaring, og jobber nå i siste fase med sin PhD om farlighetsvurderinger i Kriminalasylets og Reitgjerdet asyls historie ved Sifer Midt

< Tilbake