Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Henrik Syse

Henrik Syse

Henrik Syse er filosof, forfatter og forsker med en imponerende CV.

Henrik Syse jobber idag som seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning). Han er også sjefsredaktør for tidsskriftet Journal of military etics og har publisert et stort antall artikler innen emner som moralfilosofi, politisk filosofi og etikk i krigføring.

Med sin erfaring fra næringslivet og akademisk forskning har Henrik Syse en unik posisjon som foredragsholder i filosofi, moral og etikk.

I sine foredrag kobler Henrik Syse klassiske filosofiske resonnementer omkring etikk og moral til hendelser vi alle berøres av i moderne tid, så som de siste årenes finanskriser og krigen i Irak for å nevne noen eksempler. Med humor og varme engasjerer Syse sitt publikum og åpner opp for diskusjoner om arbeidslivets filosofiske dilemmaer.

< Tilbake