Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Henrik Belfrage

Henrik Belfrage

Henrik Belfrage er professor i emnene kriminologi, samfunnspsykologi og sosialmedicin/folkehelsevitenskap ved tre ulike universitet: Mittuniversitetet i Sverige; Universitetet i Bergen og Linköpings universitet.

Han er også ansatt som forskningsjef ved de rettspsykiatriske regionsklinikkene i Sundsvall och Vadstena i Sverige.

Hans forskning har først og fremst dreid seg om trussel- og risikovurderinger for forskjellige typer av vold, og han er medforfatter til flere av de mest anvendte risikoanalyseinstrumentene i verden, for eksempel HCR-20:V3, SARA:SV och Patriarch.

Professor Belfrage har erfaring med klinisk risikovurdering av tilsammen flere hundre personer som har begått grov voldskriminalitet.  

< Tilbake