Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Henriette Madsen Eriksen

Henriette Madsen Eriksen

Henriette Madsen Eriksen er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1999. Hun er klinisk spesialist innen barne- og ungdomspsykologi. Siden 2005 har Eriksen jobbet innen psykisk helsevern for voksne, først på Ahus og fra 2011 på Lovisenberg DPS. Hun har erfaring fra lukket langtidsavdeling, sikkerhetspsykiatrisk avdeling og poliklinisk oppfølging av pasienter med alvorlig psykisk lidelse, rus og farlighet. Eriksen har videreutdanning innen voldsrisikovurdering og –håndtering, i tillegg til B- og C-kurs for rettssakkyndige. Hun jobber i dag på Lovisenberg DPS sitt akutteam.

< Tilbake