Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Helge Hoff

Helge Hoff

Helge Hoff, psykologspesialist, PhD, er ansatt ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Bergen. Hans arbeidsinteresse er knyttet til fagområder rundt psykopati, risikovurdering og -håndtering og håndtering av pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelse og voldsproblematikk.

< Tilbake