Sikkerhetsseminaret

2020

Sikkerhets-
seminaret

2020

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Hanne Grimstad

Hanne Grimstad

Hanne Grimstad er ansatt som Enhetsleder for lukket døgnpost ved Ungdomspsykiatrisk klinikk ved Ahus og har vært det fra 2007. Hun er barnevernspedagog og har lang og bred erfaring fra førstelinjetjenester og fra arbeid i døgnposter, både som miljøterapeut og som leder.

< Tilbake