Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Foto av Håkon Stenmark

Håkon Stenmark

Håkon Stenmark er utdannet psykolog i 1990 og spesialist i klinisk psykologi av 1996. Han har spesialisering i kognitiv terapi og er godkjent veileder av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Han jobber nå ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Midt-Norge. Håkon Stenmark er medlem av Katastrofe-psykiatrisk team og Utenlandsteamet ved St. Olavs Hospital. Han er traumespesialist i bidstandsorganisasjonen Victims Voice, og har deltatt i behandlingsprosjekter i Sri Lanka, Uganda, Rwanda og Kongo. Han har i over 20 år jobbet med behandling av traumatiserte flyktninger og asylsøkere og tok i 2014 doktorgrad på bruk av narrativ eksponeringsterapi for disse gruppene.

< Tilbake